VESTI


Inicijativa za izmene i dopune PKU

14.oktobar 2019.
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Ministar Mladen Šarčević

PREDMET: Inicijativa za otpočinjanje pregovaračkog procesa za izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave


Poštovani,
Ovim Vas obaveštavamo da postoji potreba za otpočinjanjem pregovaračkog procesa za izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, čiji je osnivač Republika Srbija, na osnovu člana 83. navedenog Ugovora.
Na osnovu navedenog, GSPRS NEZAVISNOST, Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije i Sindikat obrazovanja Srbije kao reprezentagivni sindikati, pokreću inicijativu da u što kraćem roku otpočnemo pregovore za izmene i dopune Posebnog kolektivnog utovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.
U Beogradu, 7.11.2019. g.

Bosiljka Jovanović
Tomislav Živanović
Valentina Ilić

NOKS i efekti primene u praksi

5.novembar 2019.
Na inicijativu članova Sindikalne organizacije PU "Čika Jova-Zmaj" Voždovac u prostorijama SSSS, u sali na petom spratu, 5.novembra je u 14 časova organizovan sastanak sa temom "NOKS i efekti njegove primene u praksi" . Na sastanak su pozvani pomoćnik ministra prosvete za osnovno i predškolsko obrazovanje Milan Pašić i dekan Učiteljskog fakulteta u Beogradu Danimir Mandić. Ispred Učiteljskog fakulteta sastanku je prisustvovala dr Danica Džinović, dok iz Ministarstva niko nije došao. Posle dužeg izlaganja o NOKS i problemima koje je njegova primena u praksi izazvala, kao i problemima u priznavanju obrazovanja vaspitača u praksi ( o čemu je ranije u maju 2019. upoznat Sindikat, Radna grupa za predškolsko obrazovanje, te i ministar prosvete - od kojeg je zahtevano da organizuje javno zagovaranje na koje bi pozvao predstavnike zaposlenih, sindikata, resornog ministarstava, LU, fakulteta, medija.u cilju traženja najprijvatljivijeg rešenja problema i kome se deo visoko obrazovanih vaspitača nalazi) pročitano je i mišljenje advokata kojem se grupa doškolovanih vaspitača obratila, a Aleksandar Marković iz pravne službe SSSS je dobio instrukcije da pravno istraži i formuliše zahteve učesnika. Kao zajednički zaključak prisutnih je proisteklo da je predškolskim vaspitanju i obrazovanju u Srbiji potreban visokoobrazovan kadar, što je prepoznato u Evropi, kao i da država to ne može dovoditi u pitanje kada se tiče odgovarajuće finansijske podrške tj. da plati obrazovanje. Za 28. novembar u 14 h u "Kamenoj sali" na II spratu SSSS zakazan je novi sastanak. Na sastanak će biti pozvani predstavnici ministarstava prosvete i finansija, dekani fakulteta, mediji i vaspitači. Kao predlog za rešenje postojećeg problema sa sastanka su proistekla dva zahteva prema nadležnima:
 1. Priznavanje koeficijenta svima koji su se doškolovali do 2018. kada je na snagu stupio NOKS koji samo master prepoznaje za koeficijent 17.32
 2. Priznavanje koeficijenta svim vaspitačima koji imaju 25 - 30 godina radnog staža, bez obzira na stepen obrazovanja.
Ukoliko se pozvane institucije ne odazovu pozivu, Sindikat je dobio zadatak da ispred Ministarstva prosvete zakaže proteste, počevši od 29.novembra pa nadalje, dok ministar ne pristane na dijalog u cilju iznalaženja prihvatljivog rešenja.

Saopštenje

15.oktobar 2019.
Povodom najave ministra prosvete, nauke i tenološkog razvoja Mladena Šarćevića da će deca uzrasta od tri godine pohađati obavezni, a samim tim i besplatni pripremni predškolski program.
Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije smatra da je ova ideja u osnovi dobra, jer za zaposlene, članove sindikata, znači veći broj slobodnih radnih mesta, povećanje kapaciteta predškolskih ustanova i veći obuhvat dece što u ovom uzrastu znači bolju socijalizaciju.
Ono što Sindikat brine je što je na Radnoj grupi za predškolsko obrazovanje, pri Vladi RS, kao APSOLUTNI prioritetni problem prepoznat preko normativa upisan broj dece. On u ovom momentu iznosi 40.000-60.000, a u praksi označava jednu radnu sobu u koju je upisana grupa i po ili dve grupe dece.
Situacija je, takođe, loša i u delu koji se odnosi na poštovanje uslova za upis dece sa posebnim potrebama, kao i nerešeno pitanje primene neodgovornog inkluzivnog obrazovanja (deca sa posebnim potrebama se primaju kao prioritet bez personalnih asistenata i odgovarajućeg uvećanja koeficijenata vaspitnom osoblju - po Uredbi, a broj dece u vaspinoj grupi se ne umanjuje po Zakonu).
Za odsutne radnike zamene se angažuju posle dužeg vremenskog roka, gde se prisutna deca "dele" u ostale vaspitne grupe.
Uslovi za boravak dece i kvalitetan vaspitno-obrazovni rad, kao i rad zaposlenih su nehumani i teški i odgovorno tvrdimo da zaposleni ne mogu biti odgovorni za posledice i bezbednost dece, s obzirom na to da su u sistemu svi upoznati sa stanjem na terenu, a do sada nije preduzeto mnogo da se problemi reše.
Svesni smo da su za rešavanje navedenih problema potrebni vreme, sredstva, prostor, ali se nadamo da će navedeni problemi biti rešeni u dogovorenom roku (prema zaključcim sa Radne grupe za predškolsko obrazovanje) i biti apsolutni prioritet svim nadležnim institucijama.
Ono što Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije dodatno zabrinjava je bojazan da sredstva, predviđena za rasterećenje postojećih (i tako nedovljna) ne budu preusmerena na otvaranje novih prekobrojnih grupa.
Sindikati već duži vremenski period upozoravaju sva nadležna ministarstva i Vladu da je situacija alarmantna, da zaposleni koji rade u teškim uslovima oboljevaju izloženi konstantnom stresu, a deca, kao najvažnija karika u društvu, nemaju adekvatne uslove za razvoj.
Brojni problemi koji se tiču niskih primanja, poštovanja zakona, inicijalnog obrazovanja vaspitača i neplaćanja stručne spreme doškolovanih (izbegavanje javnog zagovaranja kao mogućnosti da se pronađe rešenje od starane ministra prosvete), zapošljavanja (preko 30% zaposlenih rade na određeno vreme), zapošljavanja na nepunu radnu normu u pripremnom predškolskom programu, ponovno polaganje ispita za licencu medicinskih sestra vaspitača posle 25 godina u radnom odnosu, pojava teških oboljenja kao posledica izloženosti konstantnom stresu, radni vek preko četrdeset godina ... još nisu rešeni, iako se o njima razovara na Radnoj grupi za predškolsko obrazovanje, koju pored reprezentativnih sindikata čine predsatavnici Vlade i minisatsrava prosvete, finansija, rada i državne uprave i lokalne samouprave.
Sa gore navedenim, sva tri reprezentativna sindikata su upozorila premijerku i ministra prosvete u zajedničkom dopisu upućenom 11.10.2019.
Srdačno,
Predsednica
Bosiljka Jovanović

Dopis premijerki i resornom ministru

14.oktobar 2019.
VLADA RS
Predsednici Ani Brnabić,
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Ministru Mladenu Šarčeviću

PREDMET: Hitno

Poštovana/i,
Ovim Vas obaveštavamo da je broj upisane dece preko normativa sa 11.000 porastao na 40.000-60.000, što smatramo nedopustivim, jer su uslovi za boravak dece, kao i rad vaspitnog i pomoćnog osoblja, teški i nehumani (u jednu vaspitnu sobu smeštene su po dve ili jedna i po vaspitna grupa).
Situacija je, takođe, loša i u delu koji se odnosi na poštovanje uslova za upis dece sa posebnim pogrebama, kao i nerešeno pitanje primene neodgovornog inkluzivnog obrazovanja, što dovodi do stvaranja potpuno nehumanih uslova za rad zaposlenih i boravak dece (deca sa posebnim potrebama se primaju kao prioritet bez personalnih asistenata i odgovarajućeg uvećanja koeficijenata vaspitnom osoblju - po Uredbi, ne umanjuje se broj upisne dece po Zakonu).
Za odsutne radnike zamene se angažuju posle dužeg vremenskog roka, gde se prisutna deca "dele" u ostale vaspitne grupe.
Mišljenja smo da u ovakvim uslovima zaposleni ne mogu biti odgovorni za bezbednost dece i kvalitet vaspitno-obrazovnog rada.
Radna grupa za predškolsko vasgštanje i obrazovanje je kao prioritet navela rasterećenje vaspitnih grupa koje imaju prekobrojno upisanu decu i traženje mehanizama da se to postigne.
I pored svsga u medijima se u poslednje vreme, od strane predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pominje veći obuhvat dece u predškolskim ustanovama (naročito jaslenog uzrasta-oko 17000). Zaposleni, koji već duže vreme rade u otežanim uslovima, se sa prvaom pitaju čemu povećan obuhvat kada još uvek nisu rešeni problemi preko broja upisane dece.

Na osnovu navedenog tražimo:
 1. Rasterećenje postojeće preko broja upisane dece kao apsolutni prioritet
 2. Odobravanje zamene za svakog odsutnog radnika
 3. Donošenje konkretnog plana rešavanja rasterećenja prekobrojnosti
 4. Stimulacija zaposlenima sa značajnim povsćanjem (20-30%) u odnosu na prekobrojnost
 5. Rešavanje problema inkluzije
Svesni smo da su za rešavanje navedenih problema potrebni vreme, sredstva, prostor, ali se nadamo da će isti kao apsolutni prioritet biti rešeni u dogovorenom roku. U suprotnom bićemo prinuđeni da o svemu obavestimo organizacije koje se bave pravima dece i zaposlenih i predškolskim ustanovama, a nakon toga stupimo u protest i štrajk. Sindikati već duži vremenski period upozoravaju sva nadležna ministarstva i Vladu da je situacija alarmantna da zaposleni koji rade u teškim uslovima oboljevaju izloženi konstantnom stresu, a deca kao najvažnija karika u društvu nemaju adekvatne uslove za razvoj.
U Beogradu, 11.10.2019. g.

Bosiljka Jovanović
Tomislav Živanović
Valentina Ilić

Odgovor novog pomoćnika ministra Milana Pašića

9.oktobar 2019.
Od: Milan Pašić milan.pasic@mpn.gov.rs
Date: sre, 9. okt 2019. 00:26
Subject: Fwd: PROS: Dopis Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije

Poštovana gospođo Jovanović,
Hvala Vam na čestitkama i željama, iskreno se nadam uspešnoj budućoj saradnji.
U razgovoru sa svojim saradnicima, a i uvidom u zaključke sa 6. sastanka Radne grupe za predškolsko vaspitanje koji je održan 20.8.2019. godine video sam da ste pokrenuli dosta tema i da ste dali smernice za dalje i efikasnije unapređenje uslova zaposlenih u predškolskim ustanovama.
Kao što ste upoznati moje postavljenje od strane Vlade Srbije usledilo je krajem septembra, molim Vas za razumevanje, kao i vreme da se bolje upoznam sa oblastima iz mog sektora.
Sastanak će biti organizovan u narednom periodu, a u skladu Posebnim kolektivnim ugovorom i Rešenjem o obrazovanju Komisije.
U nastavku mejla se nalazi i dopis koleginice Svetlane Bokšan Radošević.
Srdačan pozdrav i hvala Vam na razumevanju,
Milan Pašić

Poštovana,
Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 43/17), koji je stupio na snagu 13.05.2017. godine, a primenjivaće se tri godine od dana stupanja na snagu, uređena su prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. (dostavljamo u prilogu)
Članom 85. ovog ugovora predviđeno je, između ostalog, da učesnici ovog kolektivnog ugovora imenuju komisiju koja prati primenu Ugovora. Komisija ima po jednog predstavnika koje imenuju ministarstva nadležna za oblasti prosvete, finansija, rada i državne uprave, i po jednog predstavnika koje imenuju reprezentativni sindikati potpisnici ovog ugovora. Komisija svoj rad uređuje Poslovnikom o radu. Predstavnici reprezentativnih sindikata jednom u šest meseci razmatraju pitanja koja se odnose na: 1) materijalni i socijalni položaj zaposlenih; 2) međusobne odnose reprezentativnih sindikata i poslodavaca; 3) potrebu izmena i dopuna Ugovora; 4) praksu i mišljenja u vezi sa primenom Ugovora. Sindikati zauzimaju stavove o razmatranim pitanjima i u zavisnosti od prirode problema sazivaju članove komisije iz navedenih ministarstava da bi zajednički zauzeli stav kako navedene probleme razrešiti.
Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj: 119-01-375/2019-07 od 03.07.2019. godine, obrazovana je Komisija za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. (dostavljamo u prilogu)
Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj: 119-01-375/2019-07/1 od 17.07.2019. godine, obrazovana je Radna grupa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za pružanje podrške, odnosno stručne pomoći Komisiji za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. (dostavljamo u prilogu)
Na šestom sastanku Radne grupe za predškolsko obrazovanje u Vladi, 20.08.2019. godine, na kome su iz Sektora za predškolsko obrazovanje bili prisutni Vesna Nedeljković, Ljiljana Marolt i Snežana Pavlović, zaključeno je, između ostalog, da je Ministarstvo formiralo Komisiju u skaladu sa dogovorima postignutim na prethodnom sastanku RG i da se prvi sastanak Komisije očekuje tokom septembra. (dostavljamo u prilogu)
Sastanak Komisije tokom septembra nije održan.
Srdačno,
Grupa za pravne poslove u predškolskom i osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Svetlana Bokšan Radošević

Ekspresan odgovor Ministarstva finansija

23.septembar 2019.
U vezi vašeg dopisa koji su ministru finansija uputila tri sindikata zaposlenih u predškolkskim ustanovama Republike Srbije: GSPRS Nezavisnost, Sindikata obrazovanja Srbije i Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije, a vezano za predloženo povećanje plata zaposlenima u predškolskim ustanovama, obaveštavamo vas:
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 31/19) izjednačen je procenat uvećanja plata zaposlenih u predškolskim ustanovama sa procentom uvećanja plata zaposlenih u ustanovama osnovnog obrazovanja, tako da iznosi 9%, počev od plate za maj 2019. godine.
Na ovaj način izvršeno je usklađivanje člana 27e Zakona o budžetskom sistemu sa članom 52. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, kojim je propisano da osnovica za obračun i isplatu plata u predškolskim ustanovama ne može biti niža od osnovice za obračun i isplatu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
Radi sprovođenja gore navedenog zakonskog rešenja, Vlada je dopunila Zaključak, kojim su, između ostalog, utvrđene osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, tako što je utvrđena osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u predškolskom obrazovanju u neto iznosu od 3.130,26 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje, počev od plate za maj 2019. godine.
Na ovaj način izjednačene su osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u predškolskim ustanovama sa osnovicama zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju.
Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je utvrdila Vlada na sednici održanoj dana 16. septembra 2019. godine, a koji je upućen na razmatranje i usvajanje Narodnoj skupštini, predviđeno je povećanje plata zaposlenima u predškolskim ustanovama za 9%, počev od plate za novembar 2019. godine, tako da će zaposleni u ovim ustanovama imati povećanje plate u istom procentu kao i zaposleni u visokoškolskim ustanovama, ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i ustanovama učeničkog i studentskog standarda.
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu objavljen je na sajtu Narodne skupštine (u delu – zakoni u proceduri) – link:
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2019/2353-19.pdf

S poštovanjem,
Kabinet ministra/ Minister office

Zajednički dopis Ministarstvu finansija

23.septembar 2019.
MINISTARSTVO FINAISIJA
Ministru Siniši Malom Poštovani,
Ovim Vas podsećamo na Zaključak radne grupe za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, usvojen na sastanku održanom 16.04.2019. godine, a koji se tiče izjednačavanja osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u predškolskim ustanovama sa zaposlenima u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (novac je obezbeđen izmenama Zakona o budžetskom sistemu usvojenim na sednici Vlade RS i izglasanim u Skupštini još u aprilu ove godine).
Kako je najavaljeno novo povećanje osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u prosveti, molimo Vas da ovog puta ne dođe do previda i da zaposleni u predškolskim ustanovama dobiju povećanje u istom obimu i u isto vreme kad i zaposleni u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.
U Beogradu, 20.09.2019. g.

GSPRS NEZAVISNOST prof.dr Tomislav Živanović
Sindikat obrazovanja Srbije mr Valentina Ilić
SSPVOS Bosiljka Jovanović

Vlada odobrila jednokratnu pomoć

6.septembar 2019.
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA BEOGRAD
U prilogu se dostavlja, radi realizadije, Zaključak o davanju saglasnosti da se radi unapređivanja uslova rada, kao i poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih u predškolskim ustanovama, zaposlenima isplati jednokratna novčana pomoć u neto iznosu od 5.000 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je donela Vlada na sednici održanoj 29. avgusta 2019. godine.
Prilog: kao u tekstu Dostavljeno:
ZAMENIK
Generalnog sekretara
Tamara Stojčević

Dopis premijerki i nadležnim ministarstvima

7.avgust 2019.
VLADA RS
Predsednici Ani Brnabić

MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministru Siniši Malom

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministru Branku Ružiću

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Ministru Mladenu Šarčeviću

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA
Ministru Zoranu Đorđeviću

PREDMET: Hitno

Poštovana/i,
S obzirom na to da je Radna grupa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje formirana 11.04.2019. godine sa rokom izvršenja zadataka od 6 meseci od dana obrazovanja, a od tada je proteklo 4 meseca, imamo potrebu da Vas obavestimo o sledećem:
 1. Delimimno je urađena analiza celokupnog sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja (zajednički zaključak svih članova Radne grupe je da podaci koje smo dobili nisu relevantni). U toku je rad na izradi Predloga reformi za unapređenje celokupnog sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja, uključujući uslove za obavljanje delatnosti i mehanizme za praćenje i kontrolu.
 2. Što se tiče metodologije i efikasnosti finansiranja predškolskog vaspitanja i obrazovanja i isplate zarada Radna grupa je dala zadatak Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, a na osnovu podataka dobijenih od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, da se u 4 lokalne samouprave izjednači iznos osnovice za isplatu zarada (Bajina Bašta, Prijepolje, Kikinda n Kovin), a u 5 lokalnih samouprava postigne redovnost isplate (Bela Palanka, Novi Pazar, Smederevska Palamka, Vrbas i Valjevo). Analizom stanja na terenu sindikati su došli do podataka da je u jednoj predškolskoj ustanovi (Prijepolje) usklađena osnovica od januara 2019. godine, u jednoj (Bajina Bašta) od maja 2019. godine, a u ostale 2 još uvek su osnovice niže u odnosu na Zaključak Vlade RS. Što se tiče redovnosti isplate samo je Valjevo postiglo sporazum i počelo sa isplatom zaostalih zarada.
 3. Što se tiče koordinacije razmene podataka i koordinacije u praćenju inplementacije celokupnog sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja došli smo do saznanja da postoji problem u razmeni podataka.
  Evidentno je da su prvobitni zahtevi sindikata (izuzimajući izjednačavanje sa osnovicom zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i to od 01.05.2019. g.), na Radnoj grupi ostali samo kao pokrenuta pitanja, jer nijedno od nadležnih ministarstava nije ispunilo svoje obaveze. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je doneo Rešenje o obrazovanju Komisije za praćenje primene posebnog kolektivnog ugovora koja još uvek nije počela sa radom (razlog: godišnji odmori u ministarstvima). Naglašavamo da osim predstavnika sindikata i predsednice Radne grupe ostali članovi neredovno dolaze na sastanke, ne ispunjavaju dobijene zadatke, šalju zamene koje nisu dovoljno uputili u problematiku...
Zabrinjavajuće je da je proteklo 2/3 mandata Radne grupe, a rešavanje problema zaposleniih u predškolskim ustanovamaje još uvek na početku čime su članovi sindikata opravdano nezadovoljni.
Na osnovu navednog predlažemo da se mandat Radne grupe produži do kraja 2019. godine, s tim da i predstavnici ministarstava, tj. nadležna ministarstva, uzmu aktivno učešće u rešavanju problema zaposlenih u predškolskim ustanovama. Potrebno je da sledećem sastanku Radne grupe prisustvuje predsednica Vlade RS.

U Beogradu, 06.08.2019. g.
GSPRS NEZAVISNOST
SSPVOS

Odgovor MPNTR na inicijativu sindikata

13.jun 2019.
Povodom dopisa sindikata GSPRS "Nezavisnost", Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije i Sindikata obrazovanja Srbije upućenog Radnoj grupi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje formiranoj pri kabinetu predsednika Vlade Republike Srbije, kojim je traženo tumačenje člana 31. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik" RS, broj 10/19) i rešavanje problema polaganja ispita za licencu medicinskih sestara vaspitača, koje su zasnovale radni odnos pre stupanja na snagu Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, obaveštavamo Vas o sledećem:
Odredbom člana 31. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da izuzetno od člana 144. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik" RS, br. 88/17, 27/18-dr zakon) medicinska sestra koja je zasnovala radni odnos u ustanovi pre stupanja na snagu Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik" RS, broj 18/10,) može da obavlja vaspitno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi bez licence.
Naime, medicinske sestre opšteg i pedijatrijskog smera,koje su na dan stupanja na snagu Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, zaposlene u predškolskoj ustanovi, a ispunjavale su uslove za obavljanje vaspitno – obrazovnog rada u pogledu vrste i stepena obrazovanja, istim zakonom su zaštićene na taj način što su mogle da i dalje obavljaju vaspitno - obrazovni rad.
Povodom predmetnog zahteva sindikata, ovo ministarstvo se obratilo Savezu udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije koji je po navedenom dostavio mišljenje. Imajući u vidu navedeno, ukazujemo na činjenicu da je u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, medicinska sestra - vaspitač izjednačena sa vaspitačem u smislu kompetencija kojima osigurava uvažavanje principa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i ostvarivanje ciljeva predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao nosilac vaspitno-obrazovnog rada.
Polaganjem ispita za licencu između ostalog, štiti se profesionalni status medicinske sestre – vaspitača kao nosioca delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja i po mišljenju navedenog relevantnog strukovnog udruženja medicinskih sestara PU Srbije.
Činjenica da je određeni broj medicinskih sestara – vaspitača polagao stručni ispit po propisima iz oblasti zdravlja, iste ne oslobađa obaveze polaganja ispita za licencu po propisima iz oblasti obrazovanja.

Radna grupa održala treći sastanak

17.maj 2019.
Radna grupe za predškolsko obrazovanje održala je 9. maja 2019. treći sastanak.
Prisutni:
 1. Darko Komnenić, v.d. Pomoćnika ministra, Ministarstvo finansija
 2. Vesna Nedeljković, Pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvete
 3. Miloš Janković, Pomoćnik ministra, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 4. Novak Katić, Predsednik, Sindikat Obrazovanja Srbije, Odbor delatnosti predškolskih ustanova (Zamena – Zorica Vujakov)
 5. Bosiljka Jovanović, Predsednik, Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije
 6. Slobodanka Ninić, Sekretar, Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije
 7. Suzana Lazarević, Predsednik, Odbor predškolskih ustanova Granskog sindikata prosvetnih radnika "Nezavisnost"
 8. Staniša Čabarkapa, Član, Izvršni odbor Granskog sindikata prosvetnih radnika "Nezavisnost"
Izostanci:
 1. Bojan Stević, Državni sekretar, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
 2. mr Valentina Ilić, Predsednik, Sindikat obrazovanja Srbije
  1. Zaključci:
   1. Retroaktivnost isplate povećanja od 2% na zarade za period od 4 meseca (januar-april)
    Prema projekcijama ustanovljenim od strane MF, jednokratna materijalna pomoć bi iznosila 4.969,00 RSD po osobi, što bi ukupno na nivou RS iznosilo 127.422.839,00 RSD. Kako bi se jednokratna materijalna pomoć sprovela, potrebna je saglasnost ministra finansija i predsednice Vlade, nakon uvida u trenutno stanje u budžetu Republike. U slučaju pozitivne odluke, MPNTR bi iniciralo Odluku Vlade kojom bi se ovaj proces sproveo.
   2. Izjednačavanje osnovice u svim JLS i obezbeđivanje redovnosti isplate zarada
    Ustanovljeno je da MDULS nije sprovelo obaveze dogovorene i preuzete na prethodnom sastanku.
    Na zahtevsindikata da se ka svim JLS uputi dopis sa informacijom da je izmenom Zakona o budžetu ustanovljena nova osnovica za isplatu plata u predškolskom obrazovanju, sa navedenim iznosom i napomenom da su u obavezi da se pridržavaju Zakona i isplaćuju svojim zaposlenima navedeni iznos od majke plate. MDULS treba da uputi ovaj dopis ka svim JLS, uz usaglašavanje teksta sa MF i MPNTR, koje bi isti dopis uputilo školskim upravama.
   3. Pravilnik o utvrđivanju ekonomske cene
    MPNTR će pokrenuti izmenu Pravilnika u skladu sa prethodno identifikovanim izmenama.
   4. Inicijativa ministra Đorđevića da se omogući majkama da decu 11 meseci starosti upišu u predškolsku ustanovu s obzirom da im se tada završava porodiljsko bolovanje; što ne podrazumeva upis dodatne dece u već popunjene grupe, već davanje mogućnosti predškolskim ustanovama da izađu u susret majkama koje zbog početka rada moraju svoje 11-omesečno dete da upišu u predškolsku ustanovu, tako što će tamo gde nema najmlađih jaslenih grupa (6-12 meseci) u grupe od 1-2 godine prihvatati i decu uzrasta 11 meseci, a u okviru brojeva dece koje prihvataju i sada
    A obzirom da je ustanovljeno da u samo 4 predškolske ustanove u RS imamo najmlađe jaslene grupe (6-12 meseci) i da uspostavljanje tih grupa u drugim predškolskim ustanovama zahteva dodatne prostore, zaposlene i druge obaveze čije će uspostavljanje zahtevati vremena, MPNTR je iznelo mogućnost upućivanja preporuke školskim upravama da predškolske ustanove u grupe uzrasta 1-2 godine mogu da prihvate i decu uzrasta 11 meseci. Kako ova preporuka predstavlja izuzeće od postojećeg Zakona, u njoj bi precizno trebalo navesti da se preporučuje prihvatanje dece i uzrasta 11 meseci uzimajući u obzir postojeće prostorne i stručne kapacitete, popunjenost grupa i sve ostale aspekte važne za kvalitetan i bezbedan boravak dece u predškolskoj ustanovi i celokupno sprovođenje delatnosti predškolskog obrazovanja. Za upućivanje ovakve preporuke, potrebna je saglasnost ministra prosvete.
   5. Zapošljavanje u predškolskim ustanovama
    MDULS nije dostavilo informacije o kvotama za predškolsko obrazovanje predviđenim u okviru JLS.
   6. Dospeli zahtevi
    • Gordana Stojšin, degradacija i diskriminacija na radu – dopis je upućen MPNTR na analizu. Sindikatima je napomenuto da se oformljena RG bavi reformom predškolskog obrazovanja, a pojedinačni lični slučajevi neće biti predmet njenog rada.
    • Reprezentativni sindikati, Rešavanje problema u vezi sa polaganjem ispita za licencu medicinskih sestara u PU – biće predmet nekog narednog sastanka, shodno prioritizaciji.
   7. Naredni sastanak je planiran za sredu 29. maj u 12:00č.
   / na naslovnoj strani preuzmi dopis resornom ministarstvu/

Isti tretman sa licenciranjem za sve medicinske sestre

25.april 2019.
RADNA GRUPA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE
PREDMET: Rešavanje problema u vezi sa polaganjem ispita za liceicu medicinskih sestara u predškolskim ustanovama

Poštovani,
U skladu sa Zaključkom Vlade RS (05 broj: 02-3742/2019) o obrazovanju Radne grupe za predškolsko obrazovanje i vaspitanje molimo da se po hitnom postupku rešimo problem polaganja ispita za licencu medicinskih sestara vaspitača, koje su zasnovale radni odnos u ustanovi pre stupanja na snagu Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
Naime Zakonom o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS" br. 10/19 od 15.02.2019. godine) i to članovm 31. predviđeno je da izuzetno od člana 144. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja medicinska sestra koja je zasnovala radni odnos u ustanovi pre stupanja na snagu Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 18/10, 101/17 i 113/17 - dr. zakon), može da obavlja vaspitno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi bez licence.
Smatramo da su ovim članom stavljene u neravnopravan položaj (diskriminisane) medicinske sestre-vaspitači i medicinske sestre - pedijatrijskog smera, pogotovo one koje su položile stručni ispit u okviru Ministarstva zdravlja za medicinsku sestru za rad u jaslenim grupama i koje imaju više od 25 godina staža, jer bi iste bile prinuđene da, praktično, polažu ispit za licencu dva puta.
Na osnovu navedenog tražimo da se u što kraćem roku na Radnoj grupi za predškolsko obrazovanje i vaspitanje iznađe način da se i medicinskim sestrama-vaspitačima i medicinskim sestrama - pedijatrijskog smera omogući isti tretman u vezi sa licencom kao i medicinskim sestrama propisan članom 31. Zakona o izmenama i dopunama zakona o osnovma sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS" br. 10/19 od 15.02.2019. godine).
/Preuzmi dokument na naslovnoj strani/

2. sastanak Radne grupe

25.april 2019.
 • Darko Komnenić, v.d. Pomoćnika ministra, Ministarstvo finansija
 • Vesna Nedeljković, Pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvete
 • Bojan Stević, Državni sekretar, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Zamena – Milica Marković, šef Odseka za razvoj sistema lokalne samouprave)
 • Miloš Janković, Pomoćnik ministra, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • mr Valentina Ilić, Predsednik, Sindikat obrazovanja Srbije
 • Novak Katić, Predsednik, Sindikat Obrazovanja Srbije, Odbor delatnosti predškolskih ustanova (Zamena – Zorica Vujakov)
 • Bosiljka Jovanović, Predsednik, Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije
 • Slobodanka Ninić, Sekretar, Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije
 • Suzana Lazarević, Predsednik, Odbor predškolskih ustanova Granskog sindikata prosvetnih radnika "Nezavisnost"
 • Staniša Čabarkapa, Član, Izvršni odbor Granskog sindikata prosvetnih radnika "Nezavisnost"
 • Gost:

  Važna odluka Vlade Srbije

  16.april 2019.
  Vaspitačima veće plate od maja! Odsad iste u predškolskom i osnovnom obrazovanju
  Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, kojim se izjednačavaju visine plata zaposlenih u predškolskim ustanovama sa platama zaposlenih u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
  Nakon usvajanja predloženog zakona po hitnom postupku, zaposleni u predškolskim ustanovima imaće od maja ove godine veću platu za devet odsto u odnosu na platu iz decembra 2018. godine (umesto dosadašnjih sedam odsto), koja se isplaćuje u junu ove godine.
  IZVOR: KURIR

  Sastanak Radne grupe - zajedničko Saopštenje

  16.april 2019.
  sastanak Radne grupe za predškolsko obrazovanje

  Prisutni:
  1. Darko Komnenić, v.d. Pomoćnika ministra, Ministarstvo finansija
  2. Vesna Nedeljković, Pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvete
  3. Miloš Janković, Pomoćnik ministra, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
  4. mr Valentina Ilić, Predsednik, Sindikat obrazovanja Srbije
  5. Novak Katić, Predsednik, Sindikat Obrazovanja Srbije, Odbor delatnosti predškolskih ustanova (Zamena -Zorica Vujakov)
  6. Bosiljka Jovanović, Predsednik, Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije
  7. Slobodanka Ninić, Sekretar, Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije
  8. Suzana Lazarević, Predsednik, Odbor predškolskih ustanova Granskog sindikata prosvetnih radnika "Nezavisnost"
  9. Staniša Čabarkapa, Član, Izvršni odbor Granskog sindikata prosvetnih radnika "Nezavisnost"
  Izostanak: Zaključci:
  Osnovni cilj rada RG je unapređenje celokupnog sistema sprovođenja delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
  1. Izjednačavanje osnovice sa osnovicama u prosveti (povećanje od 9%)
   • Izmene Zakona o budžetskom sistemu su usvojene na sednici Vlade, a nakon što budu izglasane u Skupštini, poslati instrukciju ka JLS kako bi sprovele povećanje i ujednačeno implementirale osnovicu u iznosu od 3.130,OO RSD
  2. Uređivanje i obezbeđivanje kontrole sprovođenja opštih uslova za obavljanje delatnosti ustanova (br. dece po grupama, br. grupa, br. vaspitača i nenastavnog osoblja, infrastrukturni kapaciteti)
  Na blagovremenu inicijativu Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije i nakon razmatranja inicijative MINRZS u pravcu povećanja obuhvata dece u jaslenim grupama u okviru postojećih kapaciteta,zaključeno je da potreba za povećanjem obuhvata dece u predškolskim ustanovama treba da bude jedan od ciljeva, ali tek nakon rešavanja postojećih problema s obzirom na trenutno već prekomeran broj dece po grupama.
  Kabinet PV će uputiti zahtev MPNTR da se do utorka 23. aprila od školskih uprava, tabelarno, prikupe podaci iz godišnjeg plana rada ustanova.
  Otvorene su teme vezane za zapošljavanje potrebnih kadrova, način određivanja ekonomske cene, kašnjenju zarada i proširenje kapaciteta ustanova kao i sagledavanje sistemskih konstruktivnih rešenja.
  Naredni sastanak je planiran sredinom sledeće sedmice.

  Potpisi i pečati predsednika tri sindikata (Preuzmi Saopštenje na naslovnoj strani)

  A normativi?

  13.april 2019.
  VLADA REPUBLIKE SRBIJE Ana Brnabić, premijer
  MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
  KABINET MINISTRA Mladen Šarčević, ministar MINISTARTSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE. BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA Zoran Ćorđević, minnstar

  Poštovani,
  Iz medija smo saznali za inicijativu Zorana Đorđevića, ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koji je predložio Mladenu Šarčeviću, ministru prosvete rešenje upisa dece u jaslene grupe kako bi majkama omogućio da odmah nakon završetka porodiljskog upišu dete u jasle. Ministar Šarčević bi trebao da predloži Vladi Republike Srbije da donese Uredbu koja bi regulisala ta pitanja povećanjem NORMATIVA koji trenutno po Zakonu o predškolskom vaspitanju iznosi SEDMORO dece uzrasta do godinu dana. Takođe se navodi da će standarde za rad u grupama i prostoru u kome deca borave definisati Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i dozvoliti da grupe budu veće. Povećanje normativa se planira i u uzrastu od 3-4 godine koji je trenutno 20 i po njihovom mišljenju MALI.
  Nastojanje da se omogući što veći obuhvat dece za boravaku vrtićima počev od jaslica do polaska u školu je dobro, ali sprovođenje vaspitno-obrazovnog rada, preventivno-zdravstvene zaštite i ishrane je time veoma otežano, a izuzetno je važno za ovaj uzrast dece.
  Imajući u vidu da su to deca do godinu dana i da dosadašnji normativ prelazi standarde EU, postavlja se opravdano pitanje koji stučnjaci iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i na koji način će definisati standarde rada, a da on bude kvalitetan. Nadamo se da će imati u vidu da u tim grupama radi i vaspitno osoblje koje je pred penzijom, sa hroničnom oboljenjima lokomotornog sistema i da su uslovi za rad i u postojećim normativima preteški.
  Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije je u više navrata isticao da je donošenje ovakvih rešenja bez sagledavanja stvarnih mogućnosti i uslova za rad štetno pre svega po dete, jer se zaposleni stavlja u neadekvatne uslove za rad, čime se direktno ugrožava bezbednost dece.
  Kao rešenje u novoj Strategiji obrazovanja za 2020/30 predlažemo da se sredstva dobijena iz evropskih fondova iskoriste za proširenje kapaciteta predškolskih ustanova izgradnjom novih i adaptacijom raspoloživih prostora u svakoj lokalnoj samoupravi. Ovim rešenjem bi se stekli optimalniji uslovi za rast i razvoj dece i poboljšali radni uslovi osoblja zaduženog za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.
  Stoga insistiram na hitnom satanku sa premijerkom Anom Brnabić i savetnicom u Kabinetu Vlade i predsednicom Radne grupe za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Jovanom Radonjić. Apelujem da predlog ovakve Uredbe Vlada Republike Srbije ne usvoji zbog svega navedenog, jer bi to bilo pogubno za decu i svo osoblje koje radi u sistemu delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
  Srdačno
  Predsednica:
  Bosiljka Jovanović (Preuzmi Dopis premijerki i ministrima na naslovnoj strani)

  Zaključak Vlade - Radna grupa

  11.april 2019.
  Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 74/12 - US, 7/14, 44/14 i 30/18 - dr.zakon), na predlog Generalnog sekretarijata Vlade,

  Vlada donosi
  ZAKLjUČAK
  1. Obrazuje se Radna grupa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje (u daljem tekstu: Radna grupa).
  2. U Radnu grupu imenuju se:
   • za predsednika:
    Jovana Radonjić, savetnik u Kabinetu predsednika Vlade,
   • za članove:
    • Darko Komnenić, v.d. pomoćnika ministra finansija, Sektor budžeta,
    • Vesna Nedeljković, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje,
    • Bojan Stević, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,
    • Miloš Janković, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,
    • mr Valentina Ilić, predsednik Sindikata obrazovanja Srbije,
    • Novak Katić, predsednik Odbora delatnosti predškolskih ustanova Sindikata obrazovanja Srbije,
    • Bosiljka Jovanović, predsednik Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
    • Slobodanka Ninić, sekretar Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
    • Suzana Lazarević, predsednik Odbora predškolskih ustanova Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost ",
    • Staniša Čabarkapa, član Izvršnog odbora Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost ".
  3. Zadatak Radne grupe je da izvrši analizu celokupnog sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja i sačini predlog reformi za unapređenje tog sistema, uključujući uslove za obavljanje delatnosti i mehanizme za praćenje i kontrolu; razmatranje metodologije i efikasnosti finansiranja predškolskog vaspitanja i obrazovanja, isplata zarada i, ukoliko se identifikuje potreba, izrada predloga izmena sistema finansiranja; koordinacija razmene podataka i koordinacija u praćenju implsmentacije celokupnog sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
  4. Rok za izvršenje zadataka iz tačke 3. ovog zaključka Radna grupa će definisati po fazama, o čemu će obavestiti Kabinet predsednika Vlade, s tim da je krajnji rok za izvršenje zadataka šest meseci od dana obrazovanja Radne grupe.
  5. Radna grupa može angažovati stručna lica radi izvršenja zadataka iz tačke 3. ovog zaključka.
  6. Predsednik i članovi Radne grupe, kao i druga angažovana lica nemaju pravo na naknadu za svoj rad u Radnoj grupi.
  7. Stručne i administrativno-tehničke poslove za Radnu grupu obavljaće Kabinet predsednika Vlade.
  8. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Kabinetu predsednika Vlade, Ministarstvu finansija, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji će po jedan primerak zaključka dostaviti Sindikatu obrazovanja Srbije, Samostalnom sindikatu predškolskog vaspitanja i obrazovanja i Granskom sindikatu prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost ",
  05 Broj: 02-3742/2019 U Beogradu, 11. aprila 2019. godine
  V L A D A

  Tačnost prepisa overava
  PREDSEDNIK Ana Brnabić, s.r.

  GEBERALNI SEKRETAR
  Novak Nedić

  4100219.019/9 (Preuzmi Zajljučak na naslovnoj strani)

  Zajedničko Saopštenje

  11.april 2019.
  Poštovani,
  Juče je održan sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata predškolaca sa predstavnicima Vlade RS na kome je rečeno da će Vlada po hitnom postupku izmeniti Zakon o budžetu kako bi se zaposlenima u predškolskim ustanovama obezbedilo povećanje plata za još 2% i to od maja meseca. Danas je stigao dopis iz Vlade koji je potpisala predsednica Vlade Ana Brnabić, u kome stoji da je Vlada prihvatila zahtev sindikata da se i zaposlenima u predškolskim ustanovama da povećanje koje su dobili i drugi zaposleni u obrazovanju, a koje će biti od 1. maja ove godine. Takođe, formirana je radna grupa koja će se baviti rešavanjem svih problema u predškolstvu u kojoj će učestvovati i predstavnici sindikata.
  Danas će tri reprezentativna sindikata održati sednice svojih Odbora na kojima će doneti odluke o daljim aktivnostima. (Preuzmi Saopštenje na naslovnoj strani)

  Zajedničko Saopštenje za medije

  5.april 2019.
  Sav teret ekonomske krize u Srbiji, po svemu sudeći, nose zaposleni u predškolskim ustanovama, čiji se loš materijalno-socijalni položaj ne popravlja. Prevelike jaslene i vaspitne grupe, izazovi u radu sa decom sa posebnim potrebama, opterećenost administrativnim poslovima, nerazumevanje lokalnih zajednica za naše probleme, nepoštovanje zakonske regulative i ugrožavanje naših socijalno-ekonomskih prava, apsurd zabrane zapošljavanja, niska i neredovna primanja - samo su neke od gorućih tema srpskog predškolstva!
  Uprkos delatnosti koja je od izuzetne važnosti za društvo i velike odgovornosti koju imamo u obavljanju svog posla, država je ostala nema na zahteve zaposlenih i sindikata koji ih zastupaju.
  Da su predškolci dodatno diskriminisani svedoči i povećanje plata od 7%, dok su prosveti, kojoj i sami pripadamo, plate uvećane za 9%. Zato je Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije pokrenuo inicijaivu za ocenu ustavnosti Zakona o budžetskom sistemu.
  Ne mireći se sa ovakvim stanjem, u nekoliko navrata smo se obraćali nadležnim ministarstvima i održali više sastanaka sa ministrima prosvete i lokalne samouprave, kao predstavnicima Ministarstva finansija. Pomaka nema.
  Pitamo se "Da li su predškolci prosveta?" i sa punim pravom tražimo pravedno vrednovanje rada zaposlenih u predškolskim ustanovama, kao i postizanje humanih i podsticajnih uslova u kojima ćemo oblikovati najdragoceniju vrednost našeg društva. Briga za decu - ono što je za predstavnike vlasti puka retorika, za nas je profesionalna, etička i životna opredeljenost!
  Protest zaposlenih sa teritorije cele Srbije održaće se u četvrtak, 11. aprila, na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, sa početkom u 14:00 časova.
  ZAHTEVAMO
  1. Zaustavljanje diskriminacije koju je doneo Zakon o budžetu izopštavanjem predškolaca iz jedinstvenog sistema vaspitanja i obrazovanja Srbije
  2. Poštovanje Zakona o osnovma sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Kolektivnog ugovora od strane lokalne samouprave
  3. Ukidanje zabrane zapošljavanja i poštovanje normativa zaposlenih
  4. Formiranje sektora za predškolstvo u MPN^
   1. (Preuzmi Saopštenje na naslovnoj strani)

  Zakazana konferencija za novinare

  3.april 2019.
  Zbog lošeg materijalno-socijalnog položaja i brojnih problema sa kojima se godinama suočavaju, zaposleni u predškolskim ustanovama Srbije su primorani da održe protest, kako bi skrenuli pažnju javnosti i primorali vlast da iznađe rešenje za ovu delatnost od izuzetne važnosti za društvo i državu.
  Protest organizuju Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije i Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost".
  O datumu i mestu održavanja protesta, našim zahtevima i daljim aktivnostima biće reči na konferenciji i za novinare koja će biti održana u petak, 5. aprila 2019. godine, u Beogradu, u prostorijama Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost", Nušićeva 21, sala na petom spratu, sa početkom u 11 časova.
  Sagovornici: predsednica Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije Bosiljka Jovanović, predsednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić i predsednica Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost" Suzana Lazarević.
  (Preuzmi letak na naslovnoj strani)

  Inicijativa za ocenu ustavnosti

  29. mart 2019.
  Predsednica Bosiljka Jovanović predala je danas Ustavnom sudu Srbije Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 27e, stav 52, tačka 6 Zakona o budžetskom sistemu...
  Predmet: Inicijativa za ocenu ustavnosti člana 27e stav 52. tačka 6. Zakona o budžetskom sistemu
  Na osnovu člana 167. stav 1. tač 1) i 3) i člana 168. stav 2. Ustava Republike Srbije("Sl. glasnik RS"broj 98/2006), čl. 2, 29. stav 1. tač. 2), čl. 50 i 51. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS" br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US, 103/2015 i 40/2015 - dr. zakon), Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije, koji zastupa Bosiljka Jovanović, predsednik Sindikata, podnosi inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 27e stav 52. tačka 6. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", 54/2009, 73/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018) - u daljem tekstu Zakon o budžetskom sistemu.
  OBRAZLOŽENJE
  Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije pokreće inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 27e stav 52. tačka 6 Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", 54/2009, 73/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013,142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018), jer je ovaj član suprotan članu 21. Ustava Republike Srbije.
  Ustav u članu 21. st. 1, 2. i 3. utvrđuje jednakost i ravnopravnost, pravo na jednaku zakonsku zaštitu bez diskriminacij e, kao i zabranu svakog oblika diskriminacije.
  Članom 21. Ustava propisano je da su pred Ustavom i zakonom svi jednaki. Svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu bez diskriminacije. Zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog poretka, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invalideta.
  Članom 27e stav 52. tačka 6 Zakona o budžetskom sistemu propisano je da izuzetno od st. 29-31. ovog člana, u 2019. godini povećaće se plate kod korisnika…
  (Preuzmi Inicijativu na naslovnoj strani)

  Predsednicima Sindikalnih organizacija

  25. mart 2019.
  Na sednici Republičkog odbora, održanoj 14. marta 2019. doneta je odluka da se pokrene inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br95/2918 ) u odnosu na definisanje povećanja plata zaposlenima u predškolskim ustanovama ( 7% umesto 9% kao u osnovnom i srednjem obrazovanju ostalom delu prosvete, kojem i mi pripadamo), čime je došlo do povrede Zakona o predškokklskom vaspitanju i obrazovanju u članu 52.
  Na istoj sednici je odlučeno da 11. aprila 2019. u 14 h bude organizovan protest sa protesnom šetnjom zaposlenih iz predškolskih ustanova Srbije pod sloganom "Da li su predškolci prosveta".
  (Preuzmi Dopis sa naslovne strane)

  Održan komemorativni skup

  14. mart 2019.
  U "Kamenoj sali" Saveza samostalnih sindikata Srbije danas je održana sednica Republičkog odbora našeg sindikata, čiji je uvodni deo posvećen sećanju na nedavno preminulu predsednicu Ljiljanu Kiković.
  Predsednica Sindikalne organizacije PU "Palilula" Milojka Kovač prisutne je podsetila na život i rad pokojne predsednice, a potom se od Ljiljane Kiković toplim rečima i stihovima oprostila i dugogodišnja saradnica i član ROS Vesna Lukić. O doskorašnjoj predsednici našeg sindikata i dugogodišnjoj koleginici na kraju komemorativnog skupa govorio je i Duško Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. On je članove ROS obavestio da je Komisija za nagrade SSSS, na sastanku održanom 11. marta, predložila, a Predsedništvo VSSSS odlučilo na prekjučerašnjoj sednici, da Ljiljani Kiković posthumno dodeli priznanje SSSS "27. april". Ovogodišnje priznanje, takođe, biće dodeljeno predsedniku VSS Beograda Tomislavu Banoviću i Sindikalnoj organizaciji "Knjaz Miloš".

  Dopis ministru finansija

  1. mart 2019.
  Ministarstvo finansija je uputilo lokalnim samoupravama uputstvo za pripremu odluke o Budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu i projekciju za 2020. i 2021. Direktnom primenom ovog uputstva došlo je do kršenja Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
  Zakon koji reguliše našu delatnost u članu 52, stav 2. kaže: " Osnovica za obračun i uvećanje plata u predškolskim ustanovama ne može biti niža od osnovice za obračun i isplatu plata u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, ali može biti uvećana iz sredstava koje ostvari ustanova ili jedinica lokalne samouprave"...

  Odgovor Milošu Blagojeviću

  1. mart 2019.
  Povodom dopisa ministru Šarčeviću 13. februara, pet dana kasnije na adresu našeg sindikata stigao je odgovor, koji je potpisao specijalni savetnik ministra Miloš Blagojević, gde je najavio da će se problematikom baviti Radna grupa predvođena premijerkom Anom Brnabić, ali da nije poznat termin za to. Naša predsednica Bosiljka Jovanović je 22. februara uzvratila mejlom u kojem je ukazala da je prepiska prosleđena članstvu i upozorila na reakcije sa terena.

  A mere za predškolsku decu ?

  18. februar 2019.
  Predsednica Sindikata Bosilјka Jovanović uputila je dopis premijerki Ani Brnabić, ministru zdravlјa Zlatiboru Lončaru i resornom ministru Mladenu Šarčeviću povodom odluke da zimski raspust školske dece bude produžen pitajući , šta će Vlada Srbije preduzeti u zaštiti mališana u predškolskim ustanovama. Predsednica Jovanović se po pitanju diskriminacije u pogledu uvećanja cene rada (7% umesto 9% po odluci Vlade za prosvetu čiji smo sastavni deo) obratila i prededniku Vučiću.
  Na sednici Vlade 14.02.2019. po preporuci Ministarstva zdravlja odlučeno je da se zbog gripa rasust produži još nedelju dana, a po proceni epidemiologa da se u narednom periodu može očekivati dalji porast broja obolelih na području cele zemlje. Očekuje se da povratak dece u škole može uticati na povećanje broja obolelih.
  Zaposleni u predškolskim ustanovama se sa pravom pitaju koje mere će biti preduzete, pored redovnih preventivno zdrastvenih procedura, od strane nadležnih da se i ova populacija dodatno zaštiti ?
  S poštovanjem,
  Bosiljka Jovanović

  Informacija

  13. februar 2019.
  o preduzetim koracima ka Ministarstvu prosvete u protekolom periodu

  Na sastanku predstavnika tri nadležna ministarstva i tri reprezentativna sindikata, na kojem je naš sindikat predstavljala Komisija: Aleksandar Obradović, Smiljana Đorđević, Danijela Vasilijević i Slobodanka Ninić, dogovoreno je da ta tri ministarstva pronađu način za transfer namenskih sredstava ka lokalnim samoupravama i tako predškolcima omoguće uvećanje osnovice plate za devet (9) odsto.
  S obzirom na to da je od pomenutog sastanka protekao razuman vremenski period, preduzeti su sledeći koraci:
  1. Telefonom smo pozivali Ministarstvo ;
  2. Razgovarali smo sa pomoćnikom ministra Milošem Blagojevićem, koji je izjavio da nema novih informacija o toku događaja posle pregovora;
  3. Putem elektronske pošte upućen je dopis resornom ministru Mladenu Šarčeviću;
  4. Isti dopis ministru predat je i kao pisani podnesak u Ministarstvo prosvete.

  Atriumplus © 2019 SSPVIOS . Prava zadržana | Thanks W3layouts.