VESTI


Važna odluka Vlade Srbije

16.april 2019.
Vaspitačima veće plate od maja! Odsad iste u predškolskom i osnovnom obrazovanju
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, kojim se izjednačavaju visine plata zaposlenih u predškolskim ustanovama sa platama zaposlenih u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
Nakon usvajanja predloženog zakona po hitnom postupku, zaposleni u predškolskim ustanovima imaće od maja ove godine veću platu za devet odsto u odnosu na platu iz decembra 2018. godine (umesto dosadašnjih sedam odsto), koja se isplaćuje u junu ove godine.
IZVOR: KURIR

Sastanak Radne grupe - zajedničko Saopštenje

16.april 2019.
sastanak Radne grupe za predškolsko obrazovanje

Prisutni:
 1. Darko Komnenić, v.d. Pomoćnika ministra, Ministarstvo finansija
 2. Vesna Nedeljković, Pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvete
 3. Miloš Janković, Pomoćnik ministra, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
 4. mr Valentina Ilić, Predsednik, Sindikat obrazovanja Srbije
 5. Novak Katić, Predsednik, Sindikat Obrazovanja Srbije, Odbor delatnosti predškolskih ustanova (Zamena -Zorica Vujakov)
 6. Bosiljka Jovanović, Predsednik, Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije
 7. Slobodanka Ninić, Sekretar, Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije
 8. Suzana Lazarević, Predsednik, Odbor predškolskih ustanova Granskog sindikata prosvetnih radnika "Nezavisnost"
 9. Staniša Čabarkapa, Član, Izvršni odbor Granskog sindikata prosvetnih radnika "Nezavisnost"
Izostanak: Zaključci:
Osnovni cilj rada RG je unapređenje celokupnog sistema sprovođenja delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
 1. Izjednačavanje osnovice sa osnovicama u prosveti (povećanje od 9%)
  • Izmene Zakona o budžetskom sistemu su usvojene na sednici Vlade, a nakon što budu izglasane u Skupštini, poslati instrukciju ka JLS kako bi sprovele povećanje i ujednačeno implementirale osnovicu u iznosu od 3.130,OO RSD
 2. Uređivanje i obezbeđivanje kontrole sprovođenja opštih uslova za obavljanje delatnosti ustanova (br. dece po grupama, br. grupa, br. vaspitača i nenastavnog osoblja, infrastrukturni kapaciteti)
Na blagovremenu inicijativu Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije i nakon razmatranja inicijative MINRZS u pravcu povećanja obuhvata dece u jaslenim grupama u okviru postojećih kapaciteta,zaključeno je da potreba za povećanjem obuhvata dece u predškolskim ustanovama treba da bude jedan od ciljeva, ali tek nakon rešavanja postojećih problema s obzirom na trenutno već prekomeran broj dece po grupama.
Kabinet PV će uputiti zahtev MPNTR da se do utorka 23. aprila od školskih uprava, tabelarno, prikupe podaci iz godišnjeg plana rada ustanova.
Otvorene su teme vezane za zapošljavanje potrebnih kadrova, način određivanja ekonomske cene, kašnjenju zarada i proširenje kapaciteta ustanova kao i sagledavanje sistemskih konstruktivnih rešenja.
Naredni sastanak je planiran sredinom sledeće sedmice.

Potpisi i pečati predsednika tri sindikata (Preuzmi Saopštenje na naslovnoj strani)

A normativi?

13.april 2019.
VLADA REPUBLIKE SRBIJE Ana Brnabić, premijer
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
KABINET MINISTRA Mladen Šarčević, ministar MINISTARTSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE. BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA Zoran Ćorđević, minnstar

Poštovani,
Iz medija smo saznali za inicijativu Zorana Đorđevića, ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koji je predložio Mladenu Šarčeviću, ministru prosvete rešenje upisa dece u jaslene grupe kako bi majkama omogućio da odmah nakon završetka porodiljskog upišu dete u jasle. Ministar Šarčević bi trebao da predloži Vladi Republike Srbije da donese Uredbu koja bi regulisala ta pitanja povećanjem NORMATIVA koji trenutno po Zakonu o predškolskom vaspitanju iznosi SEDMORO dece uzrasta do godinu dana. Takođe se navodi da će standarde za rad u grupama i prostoru u kome deca borave definisati Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i dozvoliti da grupe budu veće. Povećanje normativa se planira i u uzrastu od 3-4 godine koji je trenutno 20 i po njihovom mišljenju MALI.
Nastojanje da se omogući što veći obuhvat dece za boravaku vrtićima počev od jaslica do polaska u školu je dobro, ali sprovođenje vaspitno-obrazovnog rada, preventivno-zdravstvene zaštite i ishrane je time veoma otežano, a izuzetno je važno za ovaj uzrast dece.
Imajući u vidu da su to deca do godinu dana i da dosadašnji normativ prelazi standarde EU, postavlja se opravdano pitanje koji stučnjaci iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i na koji način će definisati standarde rada, a da on bude kvalitetan. Nadamo se da će imati u vidu da u tim grupama radi i vaspitno osoblje koje je pred penzijom, sa hroničnom oboljenjima lokomotornog sistema i da su uslovi za rad i u postojećim normativima preteški.
Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije je u više navrata isticao da je donošenje ovakvih rešenja bez sagledavanja stvarnih mogućnosti i uslova za rad štetno pre svega po dete, jer se zaposleni stavlja u neadekvatne uslove za rad, čime se direktno ugrožava bezbednost dece.
Kao rešenje u novoj Strategiji obrazovanja za 2020/30 predlažemo da se sredstva dobijena iz evropskih fondova iskoriste za proširenje kapaciteta predškolskih ustanova izgradnjom novih i adaptacijom raspoloživih prostora u svakoj lokalnoj samoupravi. Ovim rešenjem bi se stekli optimalniji uslovi za rast i razvoj dece i poboljšali radni uslovi osoblja zaduženog za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.
Stoga insistiram na hitnom satanku sa premijerkom Anom Brnabić i savetnicom u Kabinetu Vlade i predsednicom Radne grupe za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Jovanom Radonjić. Apelujem da predlog ovakve Uredbe Vlada Republike Srbije ne usvoji zbog svega navedenog, jer bi to bilo pogubno za decu i svo osoblje koje radi u sistemu delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
Srdačno
Predsednica:
Bosiljka Jovanović (Preuzmi Dopis premijerki i ministrima na naslovnoj strani)

Zaključak Vlade - Radna grupa

11.april 2019.
Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 74/12 - US, 7/14, 44/14 i 30/18 - dr.zakon), na predlog Generalnog sekretarijata Vlade,

Vlada donosi
ZAKLjUČAK
 1. Obrazuje se Radna grupa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje (u daljem tekstu: Radna grupa).
 2. U Radnu grupu imenuju se:
  • za predsednika:
   Jovana Radonjić, savetnik u Kabinetu predsednika Vlade,
  • za članove:
   • Darko Komnenić, v.d. pomoćnika ministra finansija, Sektor budžeta,
   • Vesna Nedeljković, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje,
   • Bojan Stević, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,
   • Miloš Janković, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,
   • mr Valentina Ilić, predsednik Sindikata obrazovanja Srbije,
   • Novak Katić, predsednik Odbora delatnosti predškolskih ustanova Sindikata obrazovanja Srbije,
   • Bosiljka Jovanović, predsednik Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
   • Slobodanka Ninić, sekretar Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
   • Suzana Lazarević, predsednik Odbora predškolskih ustanova Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost ",
   • Staniša Čabarkapa, član Izvršnog odbora Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost ".
 3. Zadatak Radne grupe je da izvrši analizu celokupnog sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja i sačini predlog reformi za unapređenje tog sistema, uključujući uslove za obavljanje delatnosti i mehanizme za praćenje i kontrolu; razmatranje metodologije i efikasnosti finansiranja predškolskog vaspitanja i obrazovanja, isplata zarada i, ukoliko se identifikuje potreba, izrada predloga izmena sistema finansiranja; koordinacija razmene podataka i koordinacija u praćenju implsmentacije celokupnog sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
 4. Rok za izvršenje zadataka iz tačke 3. ovog zaključka Radna grupa će definisati po fazama, o čemu će obavestiti Kabinet predsednika Vlade, s tim da je krajnji rok za izvršenje zadataka šest meseci od dana obrazovanja Radne grupe.
 5. Radna grupa može angažovati stručna lica radi izvršenja zadataka iz tačke 3. ovog zaključka.
 6. Predsednik i članovi Radne grupe, kao i druga angažovana lica nemaju pravo na naknadu za svoj rad u Radnoj grupi.
 7. Stručne i administrativno-tehničke poslove za Radnu grupu obavljaće Kabinet predsednika Vlade.
 8. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Kabinetu predsednika Vlade, Ministarstvu finansija, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji će po jedan primerak zaključka dostaviti Sindikatu obrazovanja Srbije, Samostalnom sindikatu predškolskog vaspitanja i obrazovanja i Granskom sindikatu prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost ",
05 Broj: 02-3742/2019 U Beogradu, 11. aprila 2019. godine
V L A D A

Tačnost prepisa overava
PREDSEDNIK Ana Brnabić, s.r.

GEBERALNI SEKRETAR
Novak Nedić

4100219.019/9 (Preuzmi Zajljučak na naslovnoj strani)

Zajedničko Saopštenje

11.april 2019.
Poštovani,
Juče je održan sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata predškolaca sa predstavnicima Vlade RS na kome je rečeno da će Vlada po hitnom postupku izmeniti Zakon o budžetu kako bi se zaposlenima u predškolskim ustanovama obezbedilo povećanje plata za još 2% i to od maja meseca. Danas je stigao dopis iz Vlade koji je potpisala predsednica Vlade Ana Brnabić, u kome stoji da je Vlada prihvatila zahtev sindikata da se i zaposlenima u predškolskim ustanovama da povećanje koje su dobili i drugi zaposleni u obrazovanju, a koje će biti od 1. maja ove godine. Takođe, formirana je radna grupa koja će se baviti rešavanjem svih problema u predškolstvu u kojoj će učestvovati i predstavnici sindikata.
Danas će tri reprezentativna sindikata održati sednice svojih Odbora na kojima će doneti odluke o daljim aktivnostima. (Preuzmi Saopštenje na naslovnoj strani)

Zajedničko Saopštenje za medije

5.april 2019.
Sav teret ekonomske krize u Srbiji, po svemu sudeći, nose zaposleni u predškolskim ustanovama, čiji se loš materijalno-socijalni položaj ne popravlja. Prevelike jaslene i vaspitne grupe, izazovi u radu sa decom sa posebnim potrebama, opterećenost administrativnim poslovima, nerazumevanje lokalnih zajednica za naše probleme, nepoštovanje zakonske regulative i ugrožavanje naših socijalno-ekonomskih prava, apsurd zabrane zapošljavanja, niska i neredovna primanja - samo su neke od gorućih tema srpskog predškolstva!
Uprkos delatnosti koja je od izuzetne važnosti za društvo i velike odgovornosti koju imamo u obavljanju svog posla, država je ostala nema na zahteve zaposlenih i sindikata koji ih zastupaju.
Da su predškolci dodatno diskriminisani svedoči i povećanje plata od 7%, dok su prosveti, kojoj i sami pripadamo, plate uvećane za 9%. Zato je Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije pokrenuo inicijaivu za ocenu ustavnosti Zakona o budžetskom sistemu.
Ne mireći se sa ovakvim stanjem, u nekoliko navrata smo se obraćali nadležnim ministarstvima i održali više sastanaka sa ministrima prosvete i lokalne samouprave, kao predstavnicima Ministarstva finansija. Pomaka nema.
Pitamo se "Da li su predškolci prosveta?" i sa punim pravom tražimo pravedno vrednovanje rada zaposlenih u predškolskim ustanovama, kao i postizanje humanih i podsticajnih uslova u kojima ćemo oblikovati najdragoceniju vrednost našeg društva. Briga za decu - ono što je za predstavnike vlasti puka retorika, za nas je profesionalna, etička i životna opredeljenost!
Protest zaposlenih sa teritorije cele Srbije održaće se u četvrtak, 11. aprila, na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, sa početkom u 14:00 časova.
ZAHTEVAMO
 1. Zaustavljanje diskriminacije koju je doneo Zakon o budžetu izopštavanjem predškolaca iz jedinstvenog sistema vaspitanja i obrazovanja Srbije
 2. Poštovanje Zakona o osnovma sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Kolektivnog ugovora od strane lokalne samouprave
 3. Ukidanje zabrane zapošljavanja i poštovanje normativa zaposlenih
 4. Formiranje sektora za predškolstvo u MPN^
  1. (Preuzmi Saopštenje na naslovnoj strani)

Zakazana konferencija za novinare

3.april 2019.
Zbog lošeg materijalno-socijalnog položaja i brojnih problema sa kojima se godinama suočavaju, zaposleni u predškolskim ustanovama Srbije su primorani da održe protest, kako bi skrenuli pažnju javnosti i primorali vlast da iznađe rešenje za ovu delatnost od izuzetne važnosti za društvo i državu.
Protest organizuju Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije i Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost".
O datumu i mestu održavanja protesta, našim zahtevima i daljim aktivnostima biće reči na konferenciji i za novinare koja će biti održana u petak, 5. aprila 2019. godine, u Beogradu, u prostorijama Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost", Nušićeva 21, sala na petom spratu, sa početkom u 11 časova.
Sagovornici: predsednica Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije Bosiljka Jovanović, predsednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić i predsednica Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost" Suzana Lazarević.
(Preuzmi letak na naslovnoj strani)

Inicijativa za ocenu ustavnosti

29. mart 2019.
Predsednica Bosiljka Jovanović predala je danas Ustavnom sudu Srbije Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 27e, stav 52, tačka 6 Zakona o budžetskom sistemu...
Predmet: Inicijativa za ocenu ustavnosti člana 27e stav 52. tačka 6. Zakona o budžetskom sistemu
Na osnovu člana 167. stav 1. tač 1) i 3) i člana 168. stav 2. Ustava Republike Srbije("Sl. glasnik RS"broj 98/2006), čl. 2, 29. stav 1. tač. 2), čl. 50 i 51. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS" br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US, 103/2015 i 40/2015 - dr. zakon), Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije, koji zastupa Bosiljka Jovanović, predsednik Sindikata, podnosi inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 27e stav 52. tačka 6. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", 54/2009, 73/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018) - u daljem tekstu Zakon o budžetskom sistemu.
OBRAZLOŽENJE
Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije pokreće inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 27e stav 52. tačka 6 Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", 54/2009, 73/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013,142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018), jer je ovaj član suprotan članu 21. Ustava Republike Srbije.
Ustav u članu 21. st. 1, 2. i 3. utvrđuje jednakost i ravnopravnost, pravo na jednaku zakonsku zaštitu bez diskriminacij e, kao i zabranu svakog oblika diskriminacije.
Članom 21. Ustava propisano je da su pred Ustavom i zakonom svi jednaki. Svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu bez diskriminacije. Zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog poretka, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invalideta.
Članom 27e stav 52. tačka 6 Zakona o budžetskom sistemu propisano je da izuzetno od st. 29-31. ovog člana, u 2019. godini povećaće se plate kod korisnika…
(Preuzmi Inicijativu na naslovnoj strani)

Predsednicima Sindikalnih organizacija

25. mart 2019.
Na sednici Republičkog odbora, održanoj 14. marta 2019. doneta je odluka da se pokrene inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br95/2918 ) u odnosu na definisanje povećanja plata zaposlenima u predškolskim ustanovama ( 7% umesto 9% kao u osnovnom i srednjem obrazovanju ostalom delu prosvete, kojem i mi pripadamo), čime je došlo do povrede Zakona o predškokklskom vaspitanju i obrazovanju u članu 52.
Na istoj sednici je odlučeno da 11. aprila 2019. u 14 h bude organizovan protest sa protesnom šetnjom zaposlenih iz predškolskih ustanova Srbije pod sloganom "Da li su predškolci prosveta".
(Preuzmi Dopis sa naslovne strane)

Održan komemorativni skup

14. mart 2019.
U "Kamenoj sali" Saveza samostalnih sindikata Srbije danas je održana sednica Republičkog odbora našeg sindikata, čiji je uvodni deo posvećen sećanju na nedavno preminulu predsednicu Ljiljanu Kiković.
Predsednica Sindikalne organizacije PU "Palilula" Milojka Kovač prisutne je podsetila na život i rad pokojne predsednice, a potom se od Ljiljane Kiković toplim rečima i stihovima oprostila i dugogodišnja saradnica i član ROS Vesna Lukić. O doskorašnjoj predsednici našeg sindikata i dugogodišnjoj koleginici na kraju komemorativnog skupa govorio je i Duško Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. On je članove ROS obavestio da je Komisija za nagrade SSSS, na sastanku održanom 11. marta, predložila, a Predsedništvo VSSSS odlučilo na prekjučerašnjoj sednici, da Ljiljani Kiković posthumno dodeli priznanje SSSS "27. april". Ovogodišnje priznanje, takođe, biće dodeljeno predsedniku VSS Beograda Tomislavu Banoviću i Sindikalnoj organizaciji "Knjaz Miloš".

Dopis ministru finansija

1. mart 2019.
Ministarstvo finansija je uputilo lokalnim samoupravama uputstvo za pripremu odluke o Budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu i projekciju za 2020. i 2021. Direktnom primenom ovog uputstva došlo je do kršenja Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
Zakon koji reguliše našu delatnost u članu 52, stav 2. kaže: " Osnovica za obračun i uvećanje plata u predškolskim ustanovama ne može biti niža od osnovice za obračun i isplatu plata u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, ali može biti uvećana iz sredstava koje ostvari ustanova ili jedinica lokalne samouprave"...

Odgovor Milošu Blagojeviću

1. mart 2019.
Povodom dopisa ministru Šarčeviću 13. februara, pet dana kasnije na adresu našeg sindikata stigao je odgovor, koji je potpisao specijalni savetnik ministra Miloš Blagojević, gde je najavio da će se problematikom baviti Radna grupa predvođena premijerkom Anom Brnabić, ali da nije poznat termin za to. Naša predsednica Bosiljka Jovanović je 22. februara uzvratila mejlom u kojem je ukazala da je prepiska prosleđena članstvu i upozorila na reakcije sa terena.

A mere za predškolsku decu ?

18. februar 2019.
Predsednica Sindikata Bosilјka Jovanović uputila je dopis premijerki Ani Brnabić, ministru zdravlјa Zlatiboru Lončaru i resornom ministru Mladenu Šarčeviću povodom odluke da zimski raspust školske dece bude produžen pitajući , šta će Vlada Srbije preduzeti u zaštiti mališana u predškolskim ustanovama. Predsednica Jovanović se po pitanju diskriminacije u pogledu uvećanja cene rada (7% umesto 9% po odluci Vlade za prosvetu čiji smo sastavni deo) obratila i prededniku Vučiću.
Na sednici Vlade 14.02.2019. po preporuci Ministarstva zdravlja odlučeno je da se zbog gripa rasust produži još nedelju dana, a po proceni epidemiologa da se u narednom periodu može očekivati dalji porast broja obolelih na području cele zemlje. Očekuje se da povratak dece u škole može uticati na povećanje broja obolelih.
Zaposleni u predškolskim ustanovama se sa pravom pitaju koje mere će biti preduzete, pored redovnih preventivno zdrastvenih procedura, od strane nadležnih da se i ova populacija dodatno zaštiti ?
S poštovanjem,
Bosiljka Jovanović

Informacija

13. februar 2019.
o preduzetim koracima ka Ministarstvu prosvete u protekolom periodu

Na sastanku predstavnika tri nadležna ministarstva i tri reprezentativna sindikata, na kojem je naš sindikat predstavljala Komisija: Aleksandar Obradović, Smiljana Đorđević, Danijela Vasilijević i Slobodanka Ninić, dogovoreno je da ta tri ministarstva pronađu način za transfer namenskih sredstava ka lokalnim samoupravama i tako predškolcima omoguće uvećanje osnovice plate za devet (9) odsto.
S obzirom na to da je od pomenutog sastanka protekao razuman vremenski period, preduzeti su sledeći koraci:
 1. Telefonom smo pozivali Ministarstvo ;
 2. Razgovarali smo sa pomoćnikom ministra Milošem Blagojevićem, koji je izjavio da nema novih informacija o toku događaja posle pregovora;
 3. Putem elektronske pošte upućen je dopis resornom ministru Mladenu Šarčeviću;
 4. Isti dopis ministru predat je i kao pisani podnesak u Ministarstvo prosvete.

Atriumplus © 2019 SSPVIOS . Prava zadržana | Thanks W3layouts.