DOKUMENTI


stranica je još u izradi

Pregled važnih dokumenata

 

<
# @
PRISTUPNICA STATUT 2020. IZMENE I DOPUNE
PRAVILA SINDIKALNE ORGANIZACIJE POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR (jul 2020.)
 POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR (maj 2017.)
   
   
   

 

# @
   
   
   

 

# @
   
   
   

 

 

Atriumplus © 2019 SSPVIOS . Prava zadržana | Thanks W3layouts.