ZAKONI


stranica je još u izradi

Pregled važnih zakona

 

# @
Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Imene i dopune ZOSOV
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  
Zakon o sistemu plata u javnom sektoru (.pdf)  
   
   
   

 

# @
   
   
   

 

# @
   
   
   

 

 

Atriumplus © 2019 SSPVIOS . Prava zadržana | Thanks W3layouts.