ARHIVA


stranica je još u izradi

... važnijih dopisa, dokumenata i članaka

Od 2015. godine do -

2019. godina @
Dopis Miloša Blagojevića, feb. 19. Reakcije na Šarčevićev mejl
Dopis Siniši Malom Dopis A. Vučiću, 21. februar 2019.;
Dopis Vladi Srbije, februar 19. Saopštenje, 13. februar 2019.;
Izveštaj o izboru sekretara Izveštaj o izboru nove predsednice, feb. 19
2018. godina @
Informacija, 19. decembar 2018. Obaveštenje 14. decembar 2018.
Dopis Ministarstvu, 11. 12. 2018. Amandman sindikata na budžet, nov. 18.
Saopštenje, 14. novembar 2108. predsednicima SO, 7.nov. 18.
Zahtev za izjednačavanje procenta, 7. nov. 18. Uputstvo-budžet-lokal, nov. 18.;
Poziv na javnu raspravu, 2. 11. 2018. Sastanak u MDULS, 23. 10. 2018.
Primedbe na platne grupe Izborne nedoumice, oktobar 2018.
Prilog Zakon NOKS Zakon NOKS, oktobar 2018.
Saopštenje, 8. 10. 2018. Obaveštennje, 4. 10. 2018.
Primedbe na predlog platnih grupa Obaveštenje, 3. 10. 18.
Sastanak kod Šarčevića, 29.9. 18. Dopis platni razredi, sept. 18.;
Matrica za platne razrede, sept. 18. Šifre radnih mesta, sept. 18.
Saopštenje, 12. 9. 2018. Generička radna mesta, sept. 2018.
Saopštenje MDULS, 12. 9. 2018. Inicijativa za Komisiju za praćenje PKU, april 18.
Minimalne zarade za 2018. Saopštenje, 8. feb. 2018.
2017. godina @
Informacija - Zakon o platama, 30.11. 2017. Dopis ministru Šarčeviću, 13. 11. 2017.
Dopis Ivici Kojiću, 30. okt. 17. pregled isplata povišica, 30. okt. 17.
Pregled isplate povišica,13. okt. 17. Uredba o katalogu radnih mesta
Dopis ministru finansija, 2. okt. 17. Dopis direktorima PU, 25. avg. 17.
Obrazloženje Zakon o javnim službama Izveštaj sa sastanka sa premijerkom, 23. avg. 17.
Nacrt zakona o javnim službama Obaveštenje predsednicima SO, avgust 17.
izveštaj, Zakon o javnim službama, avg.17 Upitnik, 31.jul 2017.
Dopis Šarčeviću, 24. april 17. Obrazac Peticije, april 2017.
Peticija, april 2017. Plan rada za 2017.
Dopis Ivici Kojiću, april 2017. Dopis Ivici Kojiću, mart 2017.
Zaključak Vlade, 10.mart 2017. PKU, 27. mart 2017.
Ostali bez povećanja plate, mart 2017. Ostali bez povećanja plate, feb. 2017.
Dopis Ivici Kojiću, mart 2017. Obaveštenje - sastanak sa ministrom, feb. 2017.
Pregled plata u predškolstvu, februar 2017 Dopis kabinetu Aleksandra Vučića
Nacrt ZOSOV, februar 2017. Nacrt ZPVO, februar 2017.
Dopis ministru, 5. feb 2017 Bez povišice,10.jan 2017.
2016. godina @
Uputstvo za lokal, novembar 2016. Uputstvo za lokal, str.12, novembar 2016.
2015. godina @
Uputstvo za lokal, novembar 2016. Zapisnik 4. Skupština, mart 2015.

 

# @
   
   
   
   
   
   

 

# @
   
   
   

 

# @
   
   
   

 

# @
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atriumplus © 2019 SSPVIOS . Prava zadržana | Thanks W3layouts.